Sinds 2004 wordt er een sportdag ‘2be2gether’ in de Europahal in Bergen georganiseerd.

2Be2gether is een leuke dag waar jongeren in mixed teams (met en zonder beperkingen) samen gaan sporten. Samen met een aantal jonge, actieve vrijwilligers (het Jeugdbestuur) wordt deze sportieve en succesvolle dag georganiseerd.

De integratie tussen kinderen met en kinderen zonder beperking staat hierbij centraal. Kinderen van alle basisscholen uit de gemeente Bergen, kinderen met een beperking van Mytylschool “De Ruimte”, het Kinderhuis en vanuit de Ambulante Begeleiding worden uitgenodigd voor deze sportieve dag. 

Bewust is er gekozen voor een aantal sporten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een rolstoel of er wordt bijvoorbeeld bij het judo niet staand gestoeid maar vanuit kniezit. Dit, zodat de kinderen ervaren dat je met enkel wat kleine aanpassingen heel goed samen kunt sporten en een waardige tegenstander/ teamgenoot kunt zijn.

Alle teams worden begeleid door vrijwilligers. Veel van deze vrijwilligers zijn werkzaam op de mytylschool en dus bekend bij de kinderen van de mytylschool. Er zijn verschillende trainers van bepaalde sporten aanwezig die hun tak van sport begeleiden. Zo zijn er judoka’s, rolstoelbasketballers, streetdancers, atleten etc.

Naast de integratie, staat ook de kennismaking met verschillende sporten centraal.

Het is echt een geweldige middag elk jaar weer. De mooiste uitspraak van één van de kinderen zonder beperking: "Eerst vond ik sommige kinderen met een beperking een beetje eng, maar na deze dag niet meer".